Go to main content

Court and tribunal form finder

Details for form  N5B Wales

N5B Wales

Form title
Ffurflen hawlio i feddiannu eiddo a leolir yn gyfan gwbl yng Nghymru (trefn gyflymedig) (tenantiaeth fyrddaliadol sicr)/Claim form for possession of a property located wholly in Wales (accelerated procedure) (assured shorthold tenancy)
Form category
County Court
Language
Welsh / Bilingual
Last modified
08/2017
Download

Service provided by

logo